Jdi na obsah Jdi na menu
 


Příběh tarotové karty 19 - Slunce

5. 1. 2010
Tarotové karty z velkých arkán se dělí na tři cesty, kterými se ve svém životě vydáváme. První cesta je spojována s činy a impulsy. Poslední kartou této řady je tarotový symbol „Slunce“. Na druhé cestě se setkáváme s láskou a trpělivostí, abychom mohli využívat třetí cestu, což je poznání a získávání zkušeností. Kartu „Slunce“ najdeme také v kategorii karet s Vesmírnými symboly, protože právě tato karta prezentuje planetu Slunce jako zdroj veškerého života. Slunce je pánem světla, života, svobody a lásky. Naše životy a jejich podstata se soustřeďuje kolem Slunce. Je to energie, která vše řídí. Slunce je základem života a nesmrtelnosti. Slunce má neomezenou zásobu životní síly a tvořivosti. Slunce je symbolem největšího vyzařování energie. Z této energie byl stvořen život na Zemi. My, lidé, jsme dětmi Slunce, proto na kartách Marseillského tarotu společně se symbolem Slunce s lidskou tváří, jak ho zobrazují ve všech kulturách, jsou dvě nahé bez ostychu za ruce se držící děti. Dvojčata zobrazují mládí s otevřeným srdcem. Zároveň je zde symbolika mužské a ženské energie v zárodku, kdy Eva s Adamem nejsou ještě v plné duchovní síle. Svou radost vyjadřují děti tancem a hravostí, přesto zůstávají zde na Zemi. Stojí každou nohou v jiném světě, což je na kartě zobrazeno dvěma kruhy rozdílné velikosti. Jejich úkolem je tyto světy propojit. Představují vývoj lidstva. Ten spočívá ve volnosti a svobodné volbě. Cílem je dosáhnout co největší emancipovanosti. Dalším výrazným symbolem na kartě „Slunce“ je vystavěná zeď. Ta představuje vyhraněnost a meze v materiálním světě. Každé dítě má velmi přesně vymezené hranice. Ví, kde přesně začíná a končí jejich prostor, kde mohou realizovat své plány, hry a radost. Nad zdí sestupuje symetricky 13 hebrejských písmen Jod, kdy třinácté visí mezi dětmi. Právě toto uspořádání říká, že bylo dosaženo vyšší roviny jednoty. Vzrostlé slunečnice dotvářejí celou symboliku a příběh tarotové karty „Slunce“. Slunečnice kopírují dráhu Slunce a tím říkají, jak jsme lidé a vše živé na této planetě a jejím vlivu závislí. Potřebujeme Slunce a jeho životodárnou sílu. Sluneční světlo je nebeskou manou. Symbolika této karty je jedna z nejjednodušších, ale nejpůsobivějších. Kabalisté odedávna učí, že Slunce je živým odrazem našeho pravého Já a že každá lidská bytost je mikrokosmos. Slunce je uprostřed Stromu života, v jeho srdci, je to Sefira Tiferet, centrum Kristova vědomí. Když má člověk otevřené srdce, jako by zářil ze svého středu, žije v přítomnosti, je bdělý a ví, že je člověk zavázán, aby podporoval své duchovní porozumění a vše přenášel do každodenního života. Astrologie zase planetu Slunce spojuje s kartou „19“ a se srdeční čakrou. Právě slunce naplňuje srdce světlem a nadějí. Astrologové planetě Slunci přiřazují mimo jiné individuálnost, koordinační sílu, která dává všemu celistvost. Planeta „Slunce“ je v osobním horoskopu klíčová. Sluneční znamení poodhaluje základní temperament člověka. Naznačuje jeho individuálnost, osobní vitalitu a návyky. Příběh tarotového Slunce je plný energie, optimismu a lásky. Spojuje přítomný čas s plánováním budoucnosti, neboť ve světle se budoucnost jeví velmi laskavě a jasně. Myšlenky jsou sebevědomé a plné elánu. Podporují pozitivní postoje vedoucí ke zdraví a štěstí. Přichází čas pro lásku a přátelství. Můžeme si pod vlivem Slunce velmi dobře vybavit, kdo opravdu jsem. Využití principů vesmírné inteligence nám pomáhá uplatnit vnitřní moudrost ve všedních i svátečních dnech. Dosahujeme tak větší harmonii se sebou samými, s druhými lidmi a okolím, ve kterém žijeme a konečně i s celým Vesmírem. Úsilí, které tomuto věnujeme, přináší svou odměnu. Jsme šťastní.